Matt_White_Node2019 (00017).jpg

Node Fest 2019

Node Fest 2019

A celebration of design, colour and fruit.

Matt_White_Node2019 (00228).jpg
Matt_White_Node2019 (00121).jpg
Matt_White_Node2019 (00157).jpg
Matt_White_Node2019 (00021).jpg
Matt_White_Node2019 (00290).jpg

Creative Director: Jean-Christophe Danoy

Art Direction, 3d & Animation: Parag Satyal & Matt White